THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC

Dụng cụ bảo hộ


# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Tai giả 3,000
2 Đồ phẫu thuật 500
3 Nước súc miệng 100
4 Nước súc miệng 40
5 0
6 Bộ kit test nhanh 10,000
7 Tuýp vitamin C 296 Tuýp
8 Dung dịch súc miệng 1,000 Lít
9 Bộ kit test nhanh 18,000 Bộ
10 Máy thở 20 Cái
11 Đồ bảo hộ 2,576 Bộ
12 Găng tay y tế 121 Đôi