THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC

Lương thực


# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Trứng 10
2 Trứng 10
3 Cafe 1
4 Đường 2
5 Hạt nêm 1
6 Bột ngọt 1
7 Nước tương hoặc mắm 2
8 Dầu ăn 1
9 Đậu phộng 5,925
10 Ngô 50
11 Chôm chôm 1,000
12 Rau, gạo, mì 457