THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC

Nhu yếu phẩm


# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Thuốc hạ sốt 50
2 Bún khô 11,956
3 Dầu gội 28
4 Dầu gió 225
5 Miến 120
6 Bột ngọt 60
7 Hạt nêm 11
8 Dầu Gió 0
9 Nhu yếu phẩm khác 15
10 Bánh quy 1,300 Thùng
11 Miến 120 Thùng
12 Bánh 500 Thùng