THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC

Thực phẩm


# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Dau an 1
2 Nước ngọt 192
3 Nước ngọt 130
4 Chà bông heo 100
5 Cá hộp 4
6 Cá khô 266
7 Trái cây 800
8 Bánh 58,500
9 0
10 Dưa muối mắm 220
11 Cafe 100 Thùng
12 Tép khô 21 Phần