THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC

Vật dụng/Trang thiết bị


# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Xe Cứu Thương 0
2 Nệm 203
3 Xăng/dầu 3,000 Lít
4 0 Cây
5 Áo mưa 0 Bộ
6 Đèn pin 0 Cái