THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

“22 phường, xã TPBH (Tam Phước, Long Hưng, An Hòa, Phước Tân, Bình Đa, Hố Nai, Trảng Dài, Long Bình, Tân Hòa, Bửu Long, Thống Nhất, Quang Vinh, Thanh Bình, Hòa Bình, Quyết Thắng, Trung Dũng, Hiệp Hòa, Tam Hòa, Tam Hiệp, Tân Tiến, Tân Mai, Tân Vạn)” – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [29/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Mặt trận Tổ Quốc
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :700 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả