THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Ấp Miễu, Ấp Hương Phước, Chốt hẽm Cầu Sông Buông Phước Tân – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [05/08/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Giá trị :12 VNĐ
Số lượng nhận :500 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả
2 Tương/Mắm