THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

BCH Quân sự TP BIên Hoà – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [30/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Giá trị :800,000 VNĐ
Số lượng nhận :50 hộ


# Nguồn lực
1 Mỳ ăn liền