THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bệnh Viện Dã Chiến Số 3 – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [26/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Long Bình Tân
Số lượng nhận :40 hộ


# Nguồn lực
1 Mỳ ăn liền
2 Trái cây
3 Trứng
4 Bánh ngọt