THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bệnh viện dã chiến số 5 – Huyện Định Quán


Ngày nhận : [04/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Huyện Định Quán
Giá trị :11,450,000 VNĐ
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Sữa
2 Chôm chôm
3 Rau, củ, quả
4 Khô