THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bệnh Viện Dã Chiến Số 7 – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [26/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Tân Hiệp
Số lượng nhận :40 hộ


# Nguồn lực
1 Mỳ ăn liền
2 Bánh ngọt
3 Trái cây
4 Trứng