THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bệnh viện dã chiến số 9 – Huyện Xuân Lộc


Ngày nhận : [02/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Huyện Xuân Lộc
Giá trị :1,000,000 VNĐ
Số lượng nhận :50 hộ


# Nguồn lực