THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bệnh viện Phổi – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [26/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phước Tân
Số lượng nhận :50 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả