THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bệnh viện Phổi – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [19/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phước Tân
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Trái cây
2 Rau, củ, quả