THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bệnh viện Tâm thần TW2 – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [04/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Tân Phong
Giá trị :1,890,000 VNĐ
Số lượng nhận :50 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả
2 Chôm chôm