THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

“Bệnh viện Thống Nhất ” – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [26/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Tân Biên
Khu phố , Ấp :QL 1A
Số lượng nhận :50 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả
2 Bánh ngọt
3 Mỳ ăn liền