THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bệnh viên Thống Nhất – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [16/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Tân Biên
Số lượng nhận :20 hộ


# Nguồn lực
1 Mỳ ăn liền
2 Cá khô