THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bếp ăn dòng trợ thế thánh Gioan Thiên Chúa – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [16/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : tâ
Số lượng nhận :80 hộ


# Nguồn lực
1 Trứng
2 Trái cây
3 Tương/Mắm