THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Bếp ăn Thành Giong – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [18/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :20 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả