THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Biên Hòa – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [03/08/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :3000 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả
2 Xúc xích
3 Bún khô