THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Biên Hòa – Vĩnh Cửu – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [30/07/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :2700 hộ


# Nguồn lực
1 Khẩu trang
2 Gạo
3 Rau, củ, quả
4 Nước sát khuẩn
5 Cá hộp
6 Trứng
7 Miến
8 Cá khô