THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Các bệnh viện, khu kiểm soát dịch – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [20/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Mỳ ăn liền
3 Tuýp vitamin C
4 Trái cây