THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

CNLĐ ở trọ tại phường Hóa An – Biên Hòa – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [28/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : h
Số lượng nhận :1538 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Mỳ ăn liền
3 Rau, củ, quả