THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

CNLĐ ở trọ tại phường Long Bình Tân – Biên Hòa – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [01/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :2672 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Thịt
3
4 Mỳ ăn liền
5 Rau, củ, quả