THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

CNLĐ ở trọ tại phường Tân Hạnh – Biên Hòa – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [25/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Tân h
Số lượng nhận :1493 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2
3 Thịt
4 Mỳ ăn liền
5 Rau, củ, quả
6 Trái cây