THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

CNLĐ ở trọ tại phường Tân Tiến, Tam Hòa và Trung Dũng – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [27/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :1538 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Mỳ ăn liền
3 Rau, củ, quả