THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

CNLĐ ở trọ tại xã An Phước, xã Long An – Long Thành – Huyện Long Thành


Ngày nhận : [30/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Huyện Long Thành
Số lượng nhận :54 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Thịt
3
4 Mỳ ăn liền
5 Rau, củ, quả