THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

CNLĐ ở trọ tại xã Phú Thạnh và UBND xã Phú Hội – Nhơn Trạch – Huyện Nhơn Trạch


Ngày nhận : [30/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Huyện Nhơn Trạch
Số lượng nhận :803 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Thịt
3
4 Mỳ ăn liền
5 Rau, củ, quả