THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

CNLĐ ở trọ tại xã Thạnh Phú – Vĩnh Cửu – Huyện Vĩnh Cửu


Ngày nhận : [22/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Huyện Vĩnh Cửu
Xã, phường : Thạnh Phú -
Số lượng nhận :1307 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Thịt
3
4 Mỳ ăn liền
5 Rau, củ, quả