THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Cô nhi viện Thiên Bình – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [04/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Tam Phước
Giá trị :11,450,000 VNĐ
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Khô
2 Rau, củ, quả
3 Chôm chôm
4 Sữa