THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Công đoàn công ty Taekwang Vina – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [03/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : LONG
Giá trị :100,000,000 VNĐ
Số lượng nhận :1000 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả