THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Công đoàn công ty Teakwang vina – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [04/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : l
Giá trị :49,000,000 VNĐ
Số lượng nhận :500 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả