THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Hội Chữ Thập Đỏ Tân Hạnh – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [28/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Tân Hạnh
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Cá khô
3 Rau, củ, quả