THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

“Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị” – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [04/08/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :150 hộ


# Nguồn lực
1 Bánh
2 Rau, gạo, mì
3 Sữa
4 Khẩu trang
5 Nước sát khuẩn