THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Huyện đoàn Trảng Bom – Huyện Trảng Bom


Ngày nhận : [21/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Huyện Trảng Bom
Số lượng nhận :60 hộ


# Nguồn lực