THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

“Huyện đoàn Trảng Bom; Khu nhà trọ Tam Phước” – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [05/08/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :523 hộ


# Nguồn lực
1 Quà