THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Huyện đoàn Vĩnh Cửu – Huyện Vĩnh CửuTổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Huyện Vĩnh Cửu
Số lượng nhận :150 hộ


# Nguồn lực
1 Mỳ ăn liền