THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

HUYỆN ĐOÀN VĨNH CỬU – Huyện Vĩnh Cửu


Ngày nhận : [30/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Huyện Vĩnh Cửu
Xã, phường : XÃ VĨNH TÂN, THỊ TRẤN VĨNH AN, XÃ TÂN AN, XÃ THẠNH PHÚ, XÃ THIỆN TÂN
Số lượng nhận :490 hộ


# Nguồn lực