THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Huyện Nhơn Trạch – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [04/08/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :600 hộ


# Nguồn lực
1 Kính chống giọt bắn
2 Đồ bảo hộ
3 Nước sát khuẩn