THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Huyện Nhơn Trạch – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [06/08/2021]
Tổ chức phụ trách : UBND
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :20 hộ


# Nguồn lực
1 Đồ bảo hộ
2 Kính chống giọt bắn
3 Găng tay y tế