THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Khu nhà trọ Phước Tân, Biên Hòa – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [23/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Số lượng nhận :300 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả
2 Trái cây
3 Mỳ ăn liền