THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

khu phố 1, 3 phường Trảng Dài – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [23/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Trảng Dài
Số lượng nhận :100 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả