THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

khu phố 5 phường Hòa Bình – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [24/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : phường Hòa Bình
Số lượng nhận :250 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả