THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

“Khu phong toả xã Phước Tân, mái ấm tình thương An Lạc Hạnh, Mái ấm Phúc Lâm, Chùa Giác Hoa ” – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [28/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phước Tân
Giá trị :450,000,000 VNĐ
Số lượng nhận :300 hộ


# Nguồn lực
1 Gạo