THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Lực lượng tuyến đầu huyện Nhơn Trạch – Huyện Nhơn Trạch


Ngày nhận : [31/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Huyện Nhơn Trạch
Giá trị :16,150,000 VNĐ
Số lượng nhận :300 hộ


# Nguồn lực
1 Đồ bảo hộ
2 Khẩu trang
3 Cá khô