THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường An Hòa – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [01/08/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường An Hòa
Giá trị :92,500,000 VNĐ
Số lượng nhận :500 hộ


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả