THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường An Hoà – Thành Phố Biên HòaTổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : An Hoà


# Nguồn lực
1 Gạo
2 Trứng