THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Xã Bắc Sơn – Huyện Trảng BomTổ chức phụ trách : Đoàn thể CT-XH
Huyện : Huyện Trảng Bom
Xã, phường : Bắc Sơn


# Nguồn lực
1 Rau, củ, quả
2 Trái cây