THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Bửu Hoà, Hoá An, Tân Hạnh – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [29/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Bửu Hoà, Hoá An, Tân Hạnh
Giá trị :96,040,000 VNĐ
Số lượng nhận :600 hộ


# Nguồn lực