THÔNG TIN TRAO NGUỒN LỰC ĐẾN

Phường Bửu Long – Thành Phố Biên Hòa


Ngày nhận : [14/07/2021]
Tổ chức phụ trách : Hội Chữ thập đỏ
Huyện : Thành Phố Biên Hòa
Xã, phường : Phường Bửu Long
Giá trị :30,000,000 VNĐ
Số lượng nhận :48 hộ


# Nguồn lực